Moodle výuka ZŠ HlávkovaBakaláři ZŠ Hlávkovaškola Hlávkova

Archiv 2010/11 (10)

Září 2010

30.9.2010 "Řím-legionáři, gladiátoři a Césarové" 


24.9.2010 Branně turistický den

6.A Na pátek 24. září letos připadl tradiční branně turistický den Hlávkovy školy. Tentokrát nám všem přálo dokonce i počasí, takže jsem si tento netradiční školní den mohli naplno užít. Naše třída 6.A se spolu s 6.B a s nejstaršími zástupci prvního stupně naší školy, 5.B, vydala na přibližně 12 kilometrů dlouhou trasu s několika zastávkami, které jsme věnovali odpočinku i poučení. Vyrazili jsme od školy přes Skřivánčí vrch a Dolní Paseky až ke známému minerálnímu prameni, dále nás cesta vedla po proudu potoka Halštrova k přehradě a poté zpět pěkně do kopečka přes hřeben Háje až k budově naší školy. V průběhu celé vycházky jsme se dozvěděli např. jak se máme chovat a na co nezapomenout za mimořádných situací (radiační havárie, evakuační zavazadlo apod.) nebo co je to minerální pramen. Přes to všechno jsme si stihli udělat čas i na hraní a soutěže, což dokládají přiložené fotografie nás a našich výtvorů vyrobených z toho, co nám lesy a louky poskytují. Branně turistický den se nám i přes „uťapané“ nožky opravdu vydařil.

Mgr. Michaela Kolouchová


24.9.2010

Slunečné páteční počasí přímo vybízelo na procházku přírodou.Toho využili žáci 1.A a 3.B třídy a vyrazili do okolí Božího Daru, kde se jim naskytly nádherné přírodní scenérie. Děti na procházce neplnily jen úkoly zadané skřítky a vílami, ale i paní učitelky si pro své žáčky připravily všetečné otázky týkající se přírody a znalosti rodného kraje. Nožičky bolely,i když jsme prošli pouze poloviční trať měřící 5600 m.Ale všichni statečně absolvovali výlet a odměnou jim byl malý dáreček a zápisník potvrzený oficiálním razítkem, jaké používají ježíšovští pomocníčci. Děkujeme Ježíšku.

Mgr.Ivona Babková , Mgr. Jolana Kopecká


1.9.2010 Zahájení školního roku

Číst dál...

Říjen 2010

30.10.2010 Třídění odpadů

V rámci projektu Třídění odpadů, který probíhá celoročně, se žáci učí roztřídit odpady podle materiálu a tím chránit přírodu. V každém patře školy jsou třídící nádoby na plast a papír. Jednou až dvakrát týdně je dvoučlenná služba(žáci 6.-9.třídy) vynese do třídících kontejnerů u školy.

Iveta Trázníková


26.10.2010 TANEČNÍ KROUŽEK OVLÁDLA 80. A 90. LÉTA

Dne 26.10.2010 se konal taneční kroužek tak trošku v jiném stylu než jsme byly zvyklí. Dívky se měly sami připravit a přijít na kroužek oblečeny, načesány a někteří i nalíčeni ve stylu 80. a 90. let. V tělocvičně už na ně čekala tříčlenná porota, která hodnotila zevnějšek-přípravu a taneční schopnosti. Dívky měly za úkol libovolně tančit na písničky 80. a 90. let. Taneční maratón trval 2 vyučovací hodiny. Porota to neměla vůbec jednoduché, ale nakonec se vybraly 3. místa a dokonce i 2. speciální místa za kostým a tanec. Kroužek nebyl přístupný veřejnosti a i tak se přeci někdo přišel podívat. Tímto bych chtěla poděkovat především porotě a dívkám, kteří byly VŠICHNI úžasní a i přítomným divákům. :-)

Gontkovičová Lucie


21.10.2010 Ještě jeden erb

7. října nastoupili žáci osmé třídy na hřiště školy, aby se pokusili vytvořit poslední ze tří městských znaků. Materiálem, použitým k výrobě se staly sesbírané plastové lahve o objemu 1,5 litru. PET lahve byly na hřiště dopraveny „letecky“ z oken školy. Poté, co si všichni rozdělili práci, stavba začala. Někdo odstraňoval etikety a víčka, jiný plnil lahve vodou a další se pokoušeli erb sestavit. Vzhledem k tomu, že jsme měli méně modrých lahví, rozhodli jsme se, že náš znak provedeme v obrácených barvách. Ze začátku šlo vše podle plánu, avšak později se vyskytly menší komplikace. Druhý lipan jakoby neustále přibýval na objemu, ačkoli měl být původně menší, než předchozí. Rozhodli jsme se tedy pro „odtučňovací zásah“ a lipana malounko zmenšili. Hůře dopadla třetí rybka, na níž se nám nedostalo modrých PET lahví a proto vypadal malinko „podvyživeně“. Přesto všechno se však dílko zdařilo. Myslím, že pocit dobře vykonaného díla osmáky zahřál. Bylo to více než nutné, neboť všichni byli zkřehlí a zmrzlí. O skvěle a kvalitně provedeném díle svědčí i to, že erb přežil bez úhony poměrně větrný víkend a na hřišti vydržel až do pátku 15.října, kdy byl slavnostně zlikvidován (lahve sešlapány a odevzdány do separace). Hodilo by se zakončit článeček trochou statistických údajů. Věřte nebo ne, znak měl rozměry 6 x 7 metrů a tvořilo jej kolem 1500 plastových lahví. I on byl spolu s „víčkovým“ erbem a „skleněnou“ vlajkou zapsán do seznamu znaků, vytvořených z odpadového materiálu a stal se tedy součátí největší galerie na světě.

Na závěr bych rád poděkoval všem dětem i dospělým, kteří nám pomohli sbírat a shromažďovat PET lahve. Obrovský dík patří osmákům za jejich úžasnou práci i Ašským službám, díky nimž jsme mohli pořídit fotografie z ptačí perspektivy a které nám odpad odvezly.

P.S.: Třeba vás bude zajímat, že erb z víček byl podle předběžných informací, získaných na internetu, vybrán na brněnský veletrh Regiontour 2011, který proběhne na počátku příštího kalendářního roku.

Jiří Honomichl


10/2010 Třeťáci se prochází historií a současností našeho města

V prvouce se teď učíme o historii naší země, našeho města. Paní učitelka nám navrhla, že bychom se mohli jít podívat do muzea, kde se o tom, jak lidé žili dříve, dozvíme více. Právě probíhala výstava velkého leporela paní Seifertové - Dějiny udatného českého národa, která nás velice zaujala a obohatila náš rozhled. Chtěli bychom poděkovat panu Vítovi, který nám poutavě vyprávěl o historii Aše a smirčích křížích.

14.10. naše cesta vedla na radnici, kde nás přijal sám pan starosta Dalibor Blažek a seznámil nás s náplní práce zaměstnanců MěÚ a trpělivě nám odpovídal na naše všetečné dotazy.

Ale vycházkám nebyl konec. Opět ve čtvrtek jsme tentokrát navštívili firmu Petainer, kde se vyrábí plastové lahve a sudy. V recepci se nás ujal pan Rada, který nás provedl celým provozem a seznámil s výrobou. Dostali jsme na hlavu slušivé čepečky, tampony do uší proti hluku. Mohli jsme si vyzkoušet jízdu na tzv. přepravní koloběžce, posadili se do vysokozdvižného vozíku, pracovali se čtečkou, navštívili laboratoř. Ukázali nám modernizaci výroby. Kromě zážitků jsme si jako suvenýr odnesli láhev. Chtěli bychom poděkovat panu Radovi za jeho trpělivost, ochotu. Byl velice vstřícný a milý.

Při našich toulkách nám přálo počasí, které ještě umocnilo zářivé sluníčko a my cestou se seznamovali s význačnými budovami a místy našeho města. Všímali jsme si okolí a uvědomili si, že naše město jako jedno z mála má spoustu parků a zeleně.

Již nyní se těšíme na další slíbené výlety za poznáním.

tř.uč. Ivona Babková


16.10.2010 Plavecký den

16. října 2010 se děti ze 6. B a několik deváťáků vydalo na výlet do Františkových Lázní. Vyjelo se brzy ráno a první zastávka byla v Casinu INGO, kde nám pan Česák ukázal nejen restauraci s akváriem zabudovaným v podlaze, ale i místnosti, kde se denně vyhrávají desetitisíce korun. Vše doplnil poutavým výkladem. Po vydatné svačině jsme se konečně vydali do bazénu, kde jsme strávili překrásné dvě hodiny, které hrozně rychle utekly. To, že jsme se vskutku výborně bavili dosvědčují i následující fotografie.

Za krásný výlet děkuji všem dětem, rodině Česákových, Jardovi a Lucce Gontkovičovým, kteří s námi onen nádherný den strávili.

Petra Kuncová


14.10.2010 Drakiáda

Ve čtvrtek 14.10. 2010 se na Skřivánčím vrchu v Aši konaly dračí lety neboli drakiáda. Tuto akci uspořádaly učitelky 1. stupně z Hlávkovy školy, včetně p. učitelek, které jsou na mateřské dovolené. Dobrovolnou vstupenkou byl pekáč něčeho sladkého či slaného od maminek, babiček, tatínků, tet … Děti společně vypustily své draky i dráčky co nejvýš a nejdál na ašské podzimní nebe. Účast dětí byla veliká, přišlo také mnoho jejich sourozenců, rodičů i prarodičů. Na závěr si všichni pochutnali na dobrotách, které zapili voňavým horkým čajem. Akce se zdařila a v budoucnosti si ji určitě zopakujeme.

učitelky 1. stupně


14.10.2010 Prodej upomínkových předmětů

Jak je již tradicí, i v letošním roce pořádal žákovský parlament prodej upomínkových předmětů. Zisk z prodeje je určen ve prospěch nemocnic léčících nemocné děti a sociálních ústavů. Tentokrát jich bylo více druhů, takže si zájemci mohli vybrat. Prodejci se rozdělili do čtyř skupin a dne 14.10.2010 o velké přestávce nabízeli dárečky ostatním žákům. Dá se říci, že o předměty byl velký zájem, zvláště mezi mladšími dětmi. Celkem bylo prodáno 96 kusů upomínek a utržilo se celkem 2 635 Kč. Tyto peníze byly druhý den odeslány na určený účet a jistě poslouží dobré věci. Žákovský parlament děkuje všem, kteří svými penězi přispěli těm, kteří to potřebují. Vedení školy zase děkuje členům parlamentu za zorganizování akce.

Jaroslav Helcl, ředitel školy a Nikola Malá za žákovský parlament


9.10.2010 Výprava za loupežnickým pokladem - 2.A V sobotu

9.10. 2010 se žáčci z 2.A zúčastnili výpravy za loupežnickým pokladem v podhradském lese. Cestou lesem děti hledaly připravené fáborky, šipky a plnily úkoly, zadané „loupežníkem“ nebo „lesním strašidlem“. V chovném rybníku nakrmily „zlaté rybky“, které jim za to splnily přání: den se vydařil. Přestože byla truhla s pokladem důkladně ukryta pod nánosem větví, šikulkové ho našli. Nevylekala je ani lebka, která strážila loupežnickou truhlu. Nález pokladu jsme pořádně a zaslouženě oslavili – děti si opekly vuřty a na blízkém, krásném ranči nakrmily ještě koně. Chválím všechny za aktivní a vynalézavý přístup.

třídní uč. Marcela Kroutilová


8.10.2010 Divadelní předplatné Západočeského divadla v Chebu

V letošním školním roce bude žákům opět umožněno navštěvovat pravidelně ZČD v Chebu. Předplatné stojí celkem 760,- Kč, v této ceně je zahrnuto 6 divadelních představení v ceně 400,- Kč a zvláštní autobusová doprava z Aše do Chebu a zpět v ceně 360,- Kč. Představení budou rozvržena do celého školního roku, první představení bude letos odehráno v listopadu. Hracím dnem bude vždy čtvrtek, odjezd autobusu je v 15:50 ze zastávky Aš-sídliště, v 15:55 ze zastávky Aš-kino a v 16:00 ze zastávky Aš-lidový dům. Vyplněnou přihlášku odevzdejte co nejdříve, platbu za předplatné je nutno uhradit do 29. 10. 2010. Na shledanou v divadle!

Mgr. Michaela Kolouchová


5.10.2010 Den seniorů

V úterý 5.10. se na Hlávkově škole konal již druhý ročník Dne otevřených dveří pro seniory v rámci Dne seniorů. Prarodiče žáků měli možnost navštívit školu třetí a čtvrtou vyučovací hodinu, při kterých pro ně učitelky připravily ukázky z vyučování. Příjemný byl již vstup do školy, kde nás přivítal u vchodu pan ředitel s paní zástupkyní. V každé třídě byly připraveny různé vyučovací předměty a podle reakcí byli návštěvníci překvapeni a potěšeni způsobem výuky a znalostmi dětí. Já jsem se zúčastnila vyučování ve 3. třídě u paní učitelky Babkové. První hodina matematiky byla vyučována moderní formou s interaktivní tabulí. Byla velmi zajímavá a pro babičky a dědečky to byla zcela nová zkušenost. Dokonce si někteří z nás tuto novinku mohli vyzkoušet a počítali jsme u tabule jako malí třeťáci. Hodina čtení se nám také velmi líbila, opět jsme pracovali s dětmi ve skupinách. Podobně tomu bylo i v ostatních třídách, kde byli návštěvníci zapojeni do výuky a připomněli si tak vlastní školní léta. Na dětech bylo vidět nadšení a radost z učení, zvláště když se mohli předvést před svými blízkými. Já a jistě i ostatní jsme rádi, že jsme měli tu možnost vyučování vidět. A proto chci poděkovat nejen paní učitelce Babkové, ale i ostatním za přípravu této akce, za profesionální a pěkný přístup k dětem.

Věra Veselá

Číst dál...

Listopad 2010

28.11.2010 Diskotéka na ledních bruslích

Dne 28.11.2010 se některé dívky z Tanečního kroužku zúčastnily veřejného bruslení v zimním stadionu v Chebu. Předem bylo domluveno se zaměstnanci CHETES možnost přehrání vlastní hudby. Bruslení doprovázeno hudbou bylo velmi fajn. Naštěstí až na můj pád se všichni na ledu drželi zuby nehty. Je velká škoda, že více dívek nemělo lední brusle a tak příští akce bude naprosto pro celý Taneční kroužek. Chtěla bych poděkovat panu učiteli Janskému za doprovod a pochválit dívky (až na to řechtání ve vlaku) za skvěle strávenou první adventní neděli.

Gontkovičová Lucie


27.11.2010

Dne 27.11.2010 se naši žáci od 2. do 9. třídy podíleli na zahájení adventního období a rozsvícení vánočního stromu na Poštovním Náměstí v Aši.

Náš sbor byl asi 50-ti člený a bylo ho hezky vidět i slyšet. Druháci měli navíc jednu koledu a společně jsme zazpívaly další tři písně.

Diváků bylo mnoho a za organizaci akce je třeba poděkovat učitelům Trázníkové, Kroutilové, Šedivé, M. Kotrčové z devítky, a samozřejmě všem našim šikovným dětem.

Zapsal a nasnímal video V. Flaška


25.11.2010 Školní družina v Klubu důchodců

Dne 25. 11. 2010 jsme v rámci celoročního projektu navštívili Klub důchodců. Zde děti z I. a II. oddělení školní družiny předvedly malé vystoupení plné básní a písní. Myslíme si, že jsme seniory v tomto klubu potěšili, ale také naše děti byly šťastné, že zvládly vše bez problémů. Tohoto vystoupení se zúčastnili: Bajcurová Nelinka, Ivančovová Viktorka, Gregusová Karolínka, Bártková Viktorka, Olah Davídek, Šulcová Nelinka, Tichánková Anička, Doležalová Lucinka, Kůstová Kamilka, Cvrkalová Klárka, Lošťáková Kristýnka, Míšánková Broňka, Petrášková Karolínka, Vítková Nikolka, Katreniaková Nadinka, Červínková Patrička, Muhr Tomášek a Wagner Adámek.

Všem dětem děkují vychovatelky Šárka Kůstová a Jana Šperlová.


4.11.2010

Náš další poznávací čtvrtek patřil firmě ZDM. Zde se nás ujal pan David Pěchouček, který nám ukázal provoz firmy - výrobu šablon pomocí sítotisku, míchání barev pro loga různých názvů firem, které si mohou dodat, nebo jim v tomto podniku sami navrhnou. Tato loga mohou být nastříkaná nebo vyšita na trička, dresy, vlajky, tašky, klíčenky. Některé z výrobků jsme dostali jako ceny do soutěže "Co známe o našem městě".

Dále přikládám obrázky z naší nástěnky.

tř.uč. Ivona Babková

Číst dál...

Prosinec 2010

22.12.2010 Merry Christmas či Frohe Weihnachten

VESELÉ VÁNOCE se rozhodla popřát svým malým spolužákům skupina dětí z šesté a čtvrté třídy. A aby to přání nebylo jen tak ledajaké, rozhodly se děti svá přání zarecitovat a zazpívat a to dokonce v cizí řeči. Šesťáci německy a čtvrťáci anglicky. Přestože malé děti cizí řeči ještě nemluví, myslím si, že i přesto rozuměly.

P. Kuncová, J. Šedivá


12/2010 Hotelová škola v Mariánských Lázních

Jednoho krásného zimního dne žáci 8. a 9. tříd uspořádali výlet s paní učitelkou Fischerovou do Mariánských Lázní v rámci výuky domáctnosti.

Vyrazili jsme kolem 9:00 hodiny ranní.Jeli jsem vlakem až do Chebu a potom si přesedli.Byla to perfektní cesta. Všichni jsme už po ránu měli velké roupy,tak nám cesta utekla velmi rychle. Když jsme dorazily na místo, šli jsme k Hotelové škole.U vchodu nás přivítal milý pán, byl to pan učitel servírování. Školou nás provedla žákyně školy . Pohlídka byla velmi velmi pěkná. Pak jsme usedli na svá místa a mohlo začít servírování.Žákyně nás obsloužily nejdříve výborným předkrmem a to salátem,který se podobal Šopskému salátu.A mohlo začít další jídlo...Nakonec jeden ze žáků připravil naší paní učitelce flambovanou palačinku s alkoholem.Dala nám všem ochutnat samozřejmě jsme dostali i my,ale bez alkoholu.Den jsme si velice užili.Ale cesta zpět se nám vůbec nelíbila.Chtěli jsme tam zůstat měli jsme se totiž jako v pohádce.Domů jsme se vrátili v 15:00 hodin a už jsme byli velmi unaveni a přejedeni . :)


22.12.2010 Vánoční besídka tak trochu jinak

Poslední školní den roku 2010 byl na naší škole jako každoročně v duchu vánočních besídek. Jelikož prvňáčci jsou na přípravu besídky ještě moc malí, rozhodli se děti z 6. B, že jim trochu vypomůžou. Připravili si pro ně vánoční koledu a několik zajímavých soutěží, kde děti předvedly, jak umí tančit, jak jsou rychlé a zručné. Všechny děti z 1. B i jejich paní učitelka byly sladce odměněny a myslím si, že všem se hodina velmi líbila, což dokazují i následující fotografie, jež pořídil pan učitel Flaška, kterému chci touto formou poděkovat.

P. Kuncová, V. Flaška


21.12.2010 VÁNOČNÍ DĚTSKÁ DISKOTÉKA

21.12.2010 se na Hlávkově škole konala velká Vánoční diskotéka určena žákům 3. – 6. třídy, kterou si připravil Taneční kroužek. Děti se mohly těšit na 3 hodiny plné zábavy, soutěží a hudby. V případě doplnění energie si každý mohl požádat o limonádu a zamlsat si nad dobrůtkami, které dívky z Tanečního kroužku připravily. V polovině celé této akce vystoupil Taneční kroužek s novou taneční sestavou. Nakonec byl vyhlášen nejlepší tanečník a tanečnice : Mirďa Moťovský a Klárka Lakatošová. Myslím, že se tato akce všem líbila a určitě si jí zopakujeme. Na závěr bych chtěla poděkovat dívkám a hochům z deváté třídy za velkou pomoc, panu učiteli Janskému za provoz techniky, rodičům a dívkám za přípravu pokrmů a všem účastněným za účast.

Gontkovičová Lucie


16.12.2010 Výročí 100 let školy

První informace o škole v Hlávkově ulici jsou z roku 1910. Jako první je uváděn školní rok 1910-1911. Letos tedy budeme oslavovat 100 let výročí školy. Na tuto akci se již nyní pečlivě připravujeme a chystáme hlavní část oslav na sobotu 26.3.2011. V první části bude program ve škole, kde můžete shlédnout výstavku o historii školy, podívat se na ukázky z vyučování, taneční vystoupení žáků, prohlédnout si budovu školy, dostanete upomínkové předměty a bude připraveno i malé občerstvení a školní jarmark. Zde budou žáci prodávat své výrobky. Na večer pak chystáme společenský večer s tancem ve velkém sále AKS. Na ten si můžete od února koupit vstupenky . Budou se prodávat v sekretariátu školy (tel. 354 52 65 82). Zaměstnanci i žáci školy zvou všechny bývalé zaměstnance, žáky, rodiče i ostatní k účasti na těchto oslavách.

Mgr. Jaroslav Helcl, ředitel školy

1910

skola 1910

POZVÁNKA

Pozvanka


15.12.2010 Sladké zdobení

V předvánočním čase si děti ze školní družiny mohly vyzkoušet zdobení perníčků a perníkové chaloupky. Cukrovou polevu nanášely štětcem a pak toto cukroví zdobily gumovými medvídky, burizony a dalšími sladkostmi. Tyto pochutiny si přichystaly na předvánoční merendu, kde své výrobky sezobnou i s chaloupkou.

Šárka Kůstová


13.12.2010 Vánoční kavárna

Dne 13.12. 2010 se na naší škole ve třídě 5.A nakrátko otevřela „VÁNOČNÍ KAVÁRNA“

Do kavárny byli pozváni rodiče a známí našich žáčků a také pan ředitel Jaroslav Helcl, paní zástupkyně Hana Blažková a bývalá třídní učitelka Šárka Abrahamová.

Žáci 5.A si pro ně připravili bohatý program. Kromě vánočních koled a básní obsahoval také scénky a závěrečné posezení u kávy a cukroví různých druhů.

Věříme, že i přestože provozní doba této kavárny trvala pouhé dvě hodiny, podařilo se žáčkům všechny přítomné naladit na tu správnou vánoční strunu.

Všem přítomným patří dík za jejich milou návštěvu a také přání všeho nejlepšího nejen o letošních Vánocích, ale po celý příští rok.

Za 5.A tř. uč.Monika Červínková


4.12.2010 TANEČNÍ VYSTOUPENÍ NA MIKULÁŠSKÉ NADÍLCE

4.12.2010 se ve Vernéřově konala Mikulášská nadílka spojená se zábavou. Taneční kroužek si pro tuto příležitost připravil vystoupení. Celkem se zúčastnilo 15 dívek. Taneční prostor byl na takový počet dívek malý, ale uměly si poradit. Po dlouhém upravování dívky zatančily a pak už měly volnou zábavu. Hlavním úkolem bylo roztancovat všechny přítomné děti. Po tanci dostaly naše tanečnice pizzu, kofolu a balíček, který dostanou až v úterý na kroužkuJ Chtěla bych poděkovat panu učiteli Machovi za zprostředkování a za dopravu.

Gontkovičová Lucie

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS
logo základní školy Hlávkova Aš
Adresa:

Základní škola Aš
Hlávkova 26
Aš 352 01
DS: 3dkmjhk

Charakteristika školy:

Příspěvková organizace
s právní subjektivitou
IČO: 709 764 81 IZO: 600 066 347

EU peníze školám:
logo Rozvoj vzdělávání