Moodle výuka ZŠ HlávkovaBakaláři ZŠ Hlávkova logo classroomškola Hlávkova

Halový OVOV pro žáky 3.tř - 5.tř.

Dne 7.února se uskutečnil atletický OVOV pro žáky 3.tř. - 5.tř. v tělocvičně školy ZŠ Hlávkova. Žáci a žákyně se přihlásili do soutěže s cíli vyzkoušet si čtyři základní disciplíny z OVOV a poměřit síly se stejně starými spolužáky ze stejného ročníku nebo s kamarády/kami o jeden rok staršími, a samozřejmě zlepšit své dosavadní výkony.

Disciplíny byly velmi pestré: kliky na max. počet opakování po dobu 2 minut, hod medicinbalem vzad, leh- sedy, přeskoky přes švihadlo na stanovený limit 2 minuty a trojskok. Vše probíhalo přesně podle pravidel a hodnocení OVOV.

Atleti a atletky byli rozděleny do 5 skupin. Dívky tvořily samotnou skupinu (celkem 11 dívek), další čtyři skupiny tvořili hoši vždy po 7 chlapcích.
Počet startujících byl nadprůměrný, celkem z 3.tř - 5.tř startovalo 46 dětí. Nasazení našich atletů a atletek si zaslouží pochvalu a uznání, některé výkony měly vysokou kvalitu. V roli rozhodčích se představilo 13 statečných z 8. - 9.tříd.

Slavnostní vyhodnocení této školní akce proběhlo ihned po skončení. Pro nejlepší byly připraveny medaile, drobné ceny a diplomy.

Pořadí: mladší hoši: 3.tř

1.místo Adam Sládeček 2296 b.
2. místo Tobiáš Janatka 2156 b.
3. místo Stanislav Fiedler 2000 b.

Pořadí mladší dívky 3.tř

1.místo Karolína Lathová 2485 b.
2. místo Dominika Čechvalová 1865 b.
3. místo Tereza Kozubkova 1200 b.

Pořadí starší hoši 4.tř - 5.tř

1.místo Adam Němčík 2600 b.
2. místo Alexandr Povondra 2520 b.
3. místo Zdeněk Brabec 2482 b.

Pořadí starší dívky 4.tř - 5.tř

1.místo Nikola Sarková 2656 b.
2.místo Julie Ladičová 2345 b.
3. místo Michaela Šimečková 2134 b.

Číst dál...

Bazar – projektový den

Na závěr školního pololetí 30.1.2020 se v rámci prevence uskutečnil projektový den Bazar. Žáci celé školy od 1.-9. tříd přinesli do školy knihy a hračky, které chtěli prodávat na bazaru. Každá třída si připravila prodejní místa a žáci 2. stupně přichystali pro malé spolužáky zajímavé hry, hádanky dokonce i mikroskopy, kde si mohli prohlédnout mouchu a blechu. Na žáky čekaly i dobroty, které připravily p. učitelky.

Žáci putovali po škole dle šipek s čísly a mapky, samostatně bez vyučujících. Na chodbách pak pomáhaly p. učitelky dětem, které nevěděly kudy kam. Tímto se všichni mohli podívat do každé třídy ve škole, kam se běžně nedostanou. Dále se museli samy rozhodnout, za co své peníze utratí, museli počítat, domlouvat se, smlouvat, spolupracovat a komunikovat s ostatními žáky po celé škole. Během pochůzky byl přichystán další úkol – spočítat trpaslíky po celé škole (80ks). Někteří zodpovědně počítali schované trpaslíky, po té byly vyhodnoceny 3. nejlepší třídy.

Dostavil se překvapující výsledek. Žáci vše zvládli výtečně, nakupovali, prodávali a hezky se bavili. Poslední vyučovací hodinu dostali vysvědčení a spokojení odešli na prázdniny.

Celá tato akce směřovala k Adopci na dálku (dívka z Kambodži). Vybrala se neuvěřitelná částka 18 700Kč. Celou ji věnujeme na studium této dívky.
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se na bazaru podíleli, zvláště našim žákům, potažmo jejich rodičům, kteří tak přispěli na dobrou věc. Také bych chtěla poděkovat vedení školy, které celou akci podpořilo.

Číst dál...

Výstava Tutanchamon Experience

Poslední lednová sobota se nesla ve znamení dalšího výletu. Tentokrát jsme vyrazili do Prahy do Národního muzea, abychom se podívali na výstavu tematicky zaměřenou na jednoho z nejslavnějších egyptských faraónů. Přestože během produkce zklamala technika, čímž se nám prohlídka protáhla o několik minut, dětem se výstava líbila. Kritičtější byli dospělí účastníci naší výpravy. Pochopitelně jsme neopomněli projít se zrekonstruovanou historickou budovou Národního muzea. Je vskutku nádherná. Výlet pak skončil na Václavském náměstí. A největší zážitek z Václaváku? Můžete hádat.

Číst dál...

Advent na Königsteinu

V sobotu 21. prosince jsme vyrazili užít si adventní čas u našich sousedů. Cílem byl historicko-romantický advent na saské pevnosti Königstein. Brzy ráno jsme nasedli do autobusu a vydali se vstříc novému dobrodružství. Den byl jako na objednávku. Jasná a prosluněná obloha nás provázela celou cestu. Nejdříve jsme se zastavili na Bastei, abychom obdivovali známý skalní most. Ocitli jsme se téměř v nebi. Hustá mlha se válela v údolí Labe a nad ní zářilo slunce. Vyhlídková místa nám poskytla neopakovatelný zážitek. Prošli jsme skalním městem a vyrazili na Königstein. Tradiční akce s sebou nesla úskalí obrovského množství návštěvníků. Nicméně prohlídky jsme zvládli bez problémů a plní sváteční vánoční atmosféry jsme se odpoledne vydali k domovu.

Číst dál...

Vánoční dílny

Na naší škole se 20.12.19 uskutečnily Vánoční dílny. Žáci druhého stupně si mohli vybrat z nabídky dílen a užít si poslední den školy před Vánoci trochu jinak. Nabídka byla - vaření, tvoření, aerobic, přehazovaná, AJ hry, FY pokusy, vycházky do přírody a předvánoční posilování. Žáci tříd 6.A, 6.B, 8.B si tak dle libosti užili ve své dílně zábavu pod vedením p. uč. Abrahámové, Hannsmannové, Řezáčové, Kůstové, Novákové a Nováka. Myslím, že si žáci prožili školní den zajímavě, hravě že se dílny žákům líbily. Náměty a návrhy můžou žáci podávat na žákovské samosprávě či u svých třídních učitelů, aby se příští rok rozšířily řady účastníků.

Číst dál...

Jak jsme slavili 30 let svobody

I naše škola si v posledních dnech připomněla kulaté výročí svobody. Na chodbách probíhalo několik výstav – „Střípky revoluce", plakátová výstava k 17. listopadu a výstava mapující historii Dne studenstva a „sametové revoluce", jejíž součástí bylo i promítání dokumentárních filmů z protestů, ke kterým docházelo po celý rok 1989.

Ve čtvrtek 14. 11. proběhl v deváté třídě projekt „Jeden svět na školách – příběhy bezpráví", kde byl žákům promítnut nový dokumentární film „1989: Z dopisů psaných přes železnou oponu" s následnou diskuzí.

Vyvrcholením oslav se stal páteční koncert, který s vybranými žáky připravila paní učitelka Jana Norková. V komorní podobě mohli návštěvníci vyslechnout mnohé písně spojené se svobodou. Na závěr si všichni zazpívali českou hymnu. Velké díky si zaslouží právě paní učitelka Norková, všechny zpívající děti i hudební doprovod tvořený panem Milanem Jelínkem, Alenkou Jelínkovou, Janem Mezulianikem a Pavlem Duškem.

Číst dál...

Strašidelná stezka již po šesté

Šestý ročník „strašidelné stezky" v parku pod Hlávkovou školou připravila paní učitelka Kovandová spolu s dobrovolníky z řad dětí na čtvrtek 14. listopadu. Den byl chladný, pošmourný... Prostě na podobnou akci tak akorát. Ačkoli byl začátek plánován na šestou hodinu večerní, někteří nedočkavci vyrazili již o půl hodiny dříve. Během cesty byla pro účastníky nachystána tajemná zákoutí plná strašidelných bytostí. Velký strach působil hlavně Pennywise, známá to postava z románu Stephena Kinga „To". Nakonec ale vše dobře dopadlo. Všichni prošli stezkou bez úhony. Jako vždy bylo pro všechny účastníky malé občerstvení ve formě čaje na zahřátí a sladkého pečiva proti strachu.

Velké poděkování patří hlavně paní učitelce Kovandové, která vše organizuje. Dále pak dětem, které se rozhodly pomoci a také učitelům i rodičům za přípravu občerstvení a pomoc s organizací.

Číst dál...

Na návštěvě v Mylau

Ve čtvrtek 7. listopadu se několik žáků naší školy vydalo opětovat návštěvu do německého Mylau. Paní Silvie Stollberg všechny uvítala a seznámila s programem setkání. Prvním bodem byla prohlídka hradu. Bezesporu největším zážitkem byla možnost vyzkoušet si rytířskou zbroj. Všichni dobrovolníci prokázali výborné fyzické předpoklady a nikdo se pod tíhou odění nezhroutil. Následná prohlídka školy v Mylau se ve finále stala daleko náročnější, než prohlídka hradu. Děti měly možnost seznámit se učebnami a stylem výuky našich sousedů. Spolu se svými německými přáteli se pak pokoušeli sestavovat věž z nafukovacích balónků apod. Součástí návštěvy byla i účast českých žáků na projektovém dnu, který v Mylau probíhal. Někteří se pokusili úspěšně zvládnout nástrahy keramiky, jiní se věnovali výtvarné činnosti nebo vytváření podzimních dekorací. Kolem druhé hodiny nabitý program skončil a my se vydali na cestu zpět do Aše. Přesto bychom rádi poděkovali organizátorům za skvělou přípravu a perfektně připravený program. Díky.

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS
logo základní školy Hlávkova Aš
Adresa:

Základní škola Aš
Hlávkova 26
Aš 352 01
DS: 3dkmjhk

Charakteristika školy:

Příspěvková organizace
s právní subjektivitou
IČO: 709 764 81 IZO: 600 066 347

EU peníze školám:
logo Rozvoj vzdělávání