Moodle výuka ZŠ HlávkovaBakaláři ZŠ Hlávkovaškola Hlávkova

Akce 2013/2014

Soutěž o nejhezčí stránky v sešitě -SONS-

Opět byla vyhlášena soutěž o nejkrásnější stránky v sešitě

Soutěžit mohli žáci 6. - 9. ročníku. Odevzdat se musel do středy 11. června vlastnoruční sešit z fyziky, chemie, který byl otevřen na stránce přihlášené do soutěže.

Vyhodnocení
Ke dni 13. června bylo vyhodnoceno odbornou komisí ve složení: Š. Kovandová, Mgr. R. Blažková a Ing. V. Flaška, deset nejlepších stránek, kdy vítězné byly zveřejněny.

Odměny
Vítězové v každé kategorii byli odměněni diplomem, cenou a památečně zveřejněni na www stránkách školy.

Soutěž o nejkrásnější stránku v sešitě VYHODNOCENÍ - 2014

Žáci 6. - 7. tříd Žáci 8. - 9. tříd
1. SARKOVÁ TAŤÁNA 6.A 1. KOVÁŘOVÁ KAROLÍNA 9.A
2. ŠÍBRTOVÁ VERONIKA 6.A 2. HURTOVÁ KATEŘINA 9.A
3. ŠIŠKA ADRIAN 7.r 3. NOVOTNÁ NIKOLA 9.A
4. STROLENÁ SÁRA 6.B 4. VARADYOVÁ RÚT 9.A
5. TSANKOVÁ KARINA 6.A 5. JEŘÁBKOVÁ NIKOLA 9.A

Vítězné stránky jsou na nástěnce u fyziky v uvedeném pořadí.

Číst dál...

DO-RE-MI 1.stupně

Dne 12.6. se konala na naší škole pěvecká soutěž . Mnoho žáčků z prvního stupně přišlo ukázat jak rádi zpívají a opravdu zpívali moc krásně. V jednotlivých kategoriích jsme vyhodnotili s porotou tři místa.

1. kategorie - 1.třídy
1.místo Dáda Žibrická
2.místo Linduška Bucharová
3.místo Natálka Kovandová

2. Kategorie 2. – 3. třídy
1.místo Anička Plichtová
2.místo Adélka Sládečková
3.místo Domča Kiefer

3. kategorie 4. – 5. třídy
1.místo Miluška Sládečková
2.místo Viky Ivančovová
3.místo Táňa Madzáková

Mgr. Kopecká Jolana

Číst dál...

Projekt recyklohraní

Díky Recyklohraní ušetřila v roce 2013 naše škola životnímu prostředí řadu surovin!!!

V loňském kalendářním roce naši žáci odevzdali k recyklaci 13 televizí, 6 monitorů a 324,00 kg drobného elektra, což dohromady činí 700 kg elektroodpadu.

Program Recyklohraní nejenže vzdělává a motivuje naše žáky v oblasti ekologie, ale přináší také možnost přímo přispět ochraně životního prostředí. Žáci i škola samotná v rámci projektu odevzdávají k recyklaci vysloužilé spotřebiče. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí.
Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Naše škola získala certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4 roky provozu.
Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.

„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 13 televizí, 6 monitorů a 324,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 10,74 MWh elektřiny, 613,96 litrů ropy, 44,89 m3 vody a 0,34 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 2,22 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 9,04 tun".

Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.

Kromě elektroodpadu sbírá naše škola i vybité baterie, cartridge a tonnery.

Číst dál...

iPad do škol

iPad
V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu „iPad do škol", který organizovala firma 24U. Všem přihlášeným školám byly zapůjčeny iPady a Apple TV k vyzkoušení přímo v praxi. V rámci projektu též firma zorganizovala několik školení pro zapojené učitele, která byla velmi přínosná. Žáci a učitelé se následně mohli prostřednictvím pana učitele Honomichla obeznámit s různými aplikacemi, které lze využít ve výuce a jak vyučovací hodiny tímto způsobem ozvláštnit. Možná, že se naši žáci v blízké budoucnosti seznámí s novou učební pomůckou.

Číst dál...

Projekt lesopark

Lesopark
Před několika lety jsem byl osloven paní zástupkyní Mgr. Hanou Blažkovou, jestli bych si nechtěl s dětmi vzít pod patronát park pod Hlávkovou školou. Souhlasil jsem a od té doby se datuje náš zájem o lesopark.

Nejdříve jsme chodili s žáky v rámci pracovní výchovy prořezávat náletové dřeviny a park tak upravovat. Později jsme byli nuceni naši činnost ukončit.

Mile nás pak překvapila nabídka MěÚ Aš, jestli bychom se nechtěli na úpravách lesoparku podílet i nadále v rámci projektu „Centrum dětí a mládeže pro ochranu životního prostředí Hammerpak Plauen / Lesopark Aš". Díky naší účasti jsme navázali přátelskou spolupráci se základní školou Astrid Lindgrenové v Plavně. Úpravy parku byly zadány firmě a my mohli sledovat proměny původně zarostlého lesíka v prosvětlený park s mnoha novinkami.

Žáci naší školy se podíleli na tvorbě informačních tabulí, které jsou součástí naučné stezky. Členové „Fotografického kroužku" pořídili mnoho fotografií a opatřili je příslušným textem. Podobu našich infotabulí jsme předvedli v loňském roce na setkání s plavenskými dětmi. Jejich konečná podoba pak připadla na grafika. Učitelé chodili do parku s dětmi odklízet suché a popadané větve, odpadky apod. Bylo milé pozorovat, jak se park stal místem procházek lidí s blízkého okolí ještě před jeho slavnostním předáním veřejnosti.

Společné dílo bylo dokončeno a poslední květnový den roku 2014 byl lesopark předán k užívání veřejnosti. Na slavnosti se mohly menší děti projít pohádkovým lesem, který připravila s žáky paní učitelka Šárka Kovandová, a mohly si tak užít spoustu dobrodružství. Během procházky si mohli návštěvníci prohlédnout i dvě výstavy. Jedna se týkala obrázků dětí ze ZŠ Astrid Lindgrenové v Plavně a druhá pak fotografií členů „Fotografického kroužku".

Velké poděkování patří všem, kteří si park vzali pod patronát a snaží se jej udržovat v čistotě, pracovníkům firmy i městskému úřadu, dětem i paním učitelkám, prostě všem zúčastněným. Zvláště bych chtěl vyzdvihnout a jmenovitě poděkovat paní učitelce Šárce Kovandové, Kristýně Nguyenové, Honzovi Krátkému, Davidovi Urbánkovi, Petrovi Soldánovi, Karolíně Radové, Adrianovi Šiškovi, Markovi Pelikánovi, Jindrovi Meszárošovi, Vlaďce Lamkové, Patricii Červínkové, Vojtovi Kaššovi, Tereze Děkanové, Vaškovi Beňovi, Patrickovi Wächterovi, Matějovi Pokornému, Aničce Rychlíkové, Táně Sarkové, Andree Bartoškové a všem dalším „dětem" (dnes již dospělým), kteří nějakým způsobem pozitivně zasáhli do podoby lesoparku.

Číst dál...

Další návštěva Plavna

28.5.2013 se k nám vypravili na svou druhou návštěvu naši mladší spolužáci se Základní školy Astrid Lindgrenové Plavno. Jejich hlavním cílem byla návštěva hotového lesoparku pod Hlávkovou školou. Po svačině se všichni vypravili na prohlídku, přestože nám počasí moc nepřálo a stále mrholilo. Jaké asi bylo překvapení, když děti zjistily, že na ně v lese číhají různé pohádkové bytosti, které jim připravily mnohé záludné úkoly (let na koštěti, jízdu na koloběžce, skákání v pytlích, střelbu do trpaslíků, lov ryb apod. Přesto všechno absolvovali všichni cestu „pohádkovým lesem" na jedničku. Po zaslouženém obědě jsme se společně sešli v učebně výtvarné výchovy, kde plavenské děti vytvořily řadu obrázků s tématem lesoparku, které byly o několik dnů později vystaveny v rámci slavnostního předání lesoparku veřejnosti.
Cestu „pohádkovým lesem" připravila pro děti z Plavna a pro děti z ašských prvních tříd a mateřských škol paní učitelka Šárka Kovandová s žáky školy, za což všem patří velké DÍKY!!!

Číst dál...

Preventivní program v družině

Družina
Dne 27. 5. proběhla v družině v rámci preventivního programu beseda pro 1. třídy na téma "Jak se chránit v nebezpečných situacích." Pomocí plyšového kamaráda Lenyho a hry "Co bys dělal kdyby ..." se děti naučily, jak se chovat v nejrůznějších nebezpečných situacích.

Při besedě se všichni aktivně zapojili a též vzájemně hodnotili své názory a rozhodnutí v nebezpečných či nepříjemných situacích. Společné chvíle zpříjemnila a uvolnila pohádková písnička "Dělání" v doprovodu Patricie Červínkové. Plakát, který si děti vyrobily a odnesly domů, jim bude připomínat důležité rady, tísňová telefonní čísla a jedno z nejdůležitějších pravidel, že i hezky vypadající člověk, může být nebezpečný.

Besedou děti provázela Monika Červínková, vyškolená lektorka preventivního programu Etické dílny® a vychovatelka ŠD a plyšový lenochod Leny, který si od prvních okamžiků získal přízeň dětí svými veselými vtípky :)

Číst dál...

Páté třídy v Praze

Ve čtvrtek, 15. 5. 2014, se žáci pátých tříd vydali na exkurzi do Prahy, kde navštívili místa, jako je Václavské náměstí, Staroměstské náměstí, Karlův most či Zámecké schody, které nás dovedly až k samotnému Hradu. Zde na nás čekala průvodkyně, která nám poskytla výklad se zajímavými informacemi. Provedla nás po katedrále sv. Víta, Královským palácem, Basilikou sv. Jiří a Zlatou uličkou, kde nás fascinovali malé domky. Byli jsme také v místnosti, kde proběhla 2. Pražská defenestrace. Viděli jsme i hlavní výměnu pražské stráže. Tu jsme zkoušeli rozesmát, ale nikomu se to nepovedlo. Měli jsme možnost svézt se metrem zpět na Václavské náměstí, kde nás čekal půlhodinový rozchod. Zde jsme navštívili KFC a McDonalds.

Cesta do Prahy a z Prahy trvala okolo 4 hodin a z vlaku jsme měli možnost vidět také Karlštejn. Výlet se nám moc líbil. Děkujeme paní průvodkyni, že nás hezky provedla po Pražském hradě a Zlatou uličkou. A také děkujeme paním učitelkám, že na nás byly hodné a vymyslely nám pěkný výlet.

Žáci 5. B

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS
logo základní školy Hlávkova Aš
Adresa:

Základní škola Aš
Hlávkova 26
Aš 352 01
DS: 3dkmjhk

Charakteristika školy:

Příspěvková organizace
s právní subjektivitou
IČO: 709 764 81 IZO: 600 066 347

EU peníze školám:
logo Rozvoj vzdělávání