Moodle výuka ZŠ HlávkovaBakaláři ZŠ Hlávkova logo classroomškola Hlávkova

Akce 2014/2015

Celoroční soutěž ve sběru elektroodpadu, vybitých baterií a tonerů

Již několik let je naše škola zapojena do projektu „Recyklohraní", v jehož rámci sbíráme drobný elektroodpad, vybité baterie a staré tonery. Třídy mezi sebou soutěží celý školní rok o to, která z nich sebere největší množství odpadu, jež je následně odborně recyklován. Škola za odevzdané kilogramy získává body, které pak může proměnit za různé věci, jež jsou nabízeny v katalogu odměn. Nejde však jen o odměnu, žáci tímto způsobem výrazně přispívají ke zlepšení životního prostředí, což můžete sami posoudit z certifikátu, který jsme obdrželi. Jsou zde zaznamenány úspory v souvislosti s množstvím námi odevzdaného odpadu za loňský školní rok.
A jak dopadla letošní soutěž? Až do poslední chvíle se na první příčce držela třída 6.A, kterou v samotném závěru soutěže předběhla 3.A.

Číst dál...

Fotosoutěž „Lesopark pod Hlávkovou školou“

Koncem dubna letošního roku byla vyhlášena pro žáky prvního stupně fotosoutěž a tématem „Lesopark pod Hlávkovou školou". Úkolem účastníků bylo volně ztvárnit zadané téma. Do soutěže se přihlásilo celkem sedm dětí, jejichž díla byla vyhodnocena v prvním červnovém týdnu členy fotokroužku, který na naší škole pracuje. Rozhodování to nebylo jednoduché a vybrat vítěze zabralo docela dost času. Muselo se hlasovat několikrát. Nakonec se ale porota shodla na tomto pořadí: 1.místo obsadil Martin Blaženka, 2.místo pak Jan Maňkoš (oba z pátého ročníku) a na místě třetím se umístil Filip Paul ze druhé třídy. Všichni tři si odnesli diplom, medaili a sladkou odměnu. Zkrátka ale nepřišli ani další účastníci. Díky paní učitelce Pokorné bylo možno vystavit všechny fotografie v kulturním centru La Ritma v rámci festivalu „Ašlerky". Vy si je můžete zobrazit v naší školní fotogalerii.

Číst dál...

Návštěva žáků z Plavna

Ve čtvrtek 4.6.2015 nás opět navštívili čtvrťáci z partnerské školy Astrid Lindgrenové v Plavně. Šlo o další plánované setkání dětí čtvrtých tříd, které proběhlo v rámci spolupráce na lesoparku pod Hlávkovou školou a Hammerparku Plauen. Pro děti byla připravena cesta za pokladem, která vedla lesoparkem a při níž musela smíšená družstva plnit úkoly s přírodovědnou tématikou. Na každém stanovišti pak děti dostávaly ještě jeden důležitý úkol. Měly své spolužáky naučit předložené slovo v mateřském jazyce. Německé děti učily naše německá slova naopak. Pochopitelně se to neobešlo bez komických situací. Největší problém asi dělalo slůvko „veverka". Po společném obědě a po společném fotbalovém utkání si vítězné česko-německé družstvo odneslo „truhlu" s pokladem. Ani ostatní „dobrodruzi" však nepřišli zkrátka a nějakou malou drobnost si také odnesli. Už se těšíme na další setkání, které proběhne v příštím školním roce.

Číst dál...

Česko-Německý studentská výstava

Ve čtvrtek 21.5.2015 byla v nové budově ašského muzea v bývalé hasičské zbrojnici představena obyvatelům Aše společná česko-německá studentská výstava, která se k nám přestěhovala z hradu v Mylau. Slavnostního zahájení se kromě vedení školy zúčastnili i zástupci města, zástupci školního spolku z Mylau a několik žáků naší základní školy. S potěšením je možno říci, že se vernisáže zúčastnilo docela dost lidí. Touto akcí došlo k završení spolupráce žáků ZŠ Hlávkova a studentů evangelického gymnázia v Mylau. Neznamená to však, že by spolupráce skončila. Již nyní se připravují další společná setkání žáků a podzimní studijní pobyt našich dětí ve škole v Mylau.

Číst dál...

Vítězství mladých cyklistů

Dne 4. května 2015 se v Chebu konalo okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů v kategorii do 13 let. Z našeho ašského okrsku jsme jako vítězné družstvo postoupili do krajského finále v Sokolově.
Družstvo ZŠ Hlávkova Aš nastoupilo v tomto složení: Viktorie Ivančovová, Taťána Mišina, Jan Maňkoš, David Olah.
V hodnocení jednotlivců zvítězila Viktorka Ivančovová v dívkách a za kluky bral první místo Honzík Maňkoš.
Okrskové kolo jsme vyhráli bezkonkurenčně, a proto plni očekávání zaměříme své úsilí k přípravě na krajské kolo. Tam se bude soutěžit dne 26. 5. 2015.
Závěrem chceme za celé družstvo poděkovat DDM Sluníčko Aš za poskytnutí materiální pomoci a umožnění tréninku na novém dopravním hřišti v Chebu. Věříme v další spolupráci především s obětavou Klárou Šedivcovou.
Také náš ředitel školy Mgr. Petr Mach je velkou oporou. Děkujeme rodičům, učitelům i spolužákům, kteří ochotně pomáhali.

Číst dál...

Beseda o obojživelnících pro sedmou třídu

28.4.2015 nás opět navštívil pan Brabec z chebského muzea, aby žákům sedmého a třetího ročníku představil zástupce obojživelníků, se kterými se můžeme setkat u nás na Chebsku. Díky živým exponátům, které se ve třídě pohybovaly s naprostou jistotou a bez jakéhokoli strachu (ten měli spíše někteří žáci), se povídání stalo velmi zábavným. Panu Brabcovi patří velké poděkování.

Číst dál...

Vernisáž společné školní výstavy žáků ZŠ Hlávkova a studentů ze saského Mylau

Sobota 25.4.2015 byla ve znamení návštěvy v německém Mylau. Byli jsme se žáky pozváni na slavnostní zahájení společné výstavy studentů s tématem „Reformace", které proběhlo v rámci jarních slavností. Několik dětí využilo této nabídky i se svými rodiči. Nejdříve jsme si prohlédli školu, kam se naši žáci jezdí na podzim tři týdny učit, pak jsme byli provedeni po nově zrekonstruovaném hradu a v závěru prohlídky jsme se podívali i na žákovskou výstavu. Další chvilky patřily volné zábavě na slavnosti, jíž pořádali studenti školy v Mylau.

Číst dál...

Velký úspěch Roberta Svejkovského

Stejně jako každý rok, i letos se Základní škola Hlávkova přihlásila do okresního kola olympiády v německém jazyce. To proběhlo na začátku jara a Robert Svejkovský z 9. třídy v něm obstál skvěle. Zvítězil a postoupil do kola krajského. Krajská soutěž, jež se uskutečnila v Sokolově, už byla náročnější. Jak však řekla učitelka, Jana Šedivá, pro Roberta to opět nebyl žádný oříšek. Dobře zvládl poslech s porozuměním a bravurně obstál v rozhovoru na téma „móda". Opět z toho bylo 1. místo a postup do celorepublikového kola.

Pro Hlávkovu školu už samotný postup na národní úroveň byl velkým úspěchem, tak daleko se ještě žádný žák v oblasti německého jazyka nedostal. Soutěž se uskutečnila 13. dubna ve velmi příjemném a krásném prostředí Goethově institutu. „Jelikož měl Robert pořadové číslo 11, měli jsme mnoho času na procházku po blízkém okolí insitutu. Prohlédli jsme si nedaleké Národní divadlo, poté naše kroky směřovaly na Karlův most. Pak už jsme se vrátili k soutěžení, v jehož počátku byl opět poslech, který se Robertovi zdál lehčí než v krajském kole. Potom už měl Robert za úkol představit se porotě a odpovídat na její otázky," prozradila Jana Šedivá. Po soutěži nastalo velké napětí, které ukončilo vyhlášení vítězů. K velké radosti všech Ašských se na 3. místě objevilo Robertovo jméno. „Takový úspěch jsme za celou dobu, kdy učím na Hlávkovce, ještě neměli," radovala se z žákova úspěchu J. Šedivá. Robertovi Svejkovskému patří uznání a velký dík za reprezentaci Hlávkovy školy. Zároveň mu přejeme mnoho úspěchů ve studiu, které bude následovat po ukončení základního vzdělání.

Anna Pokorná a Jana Šedivá

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS
logo základní školy Hlávkova Aš
Adresa:

Základní škola Aš
Hlávkova 26
Aš 352 01
DS: 3dkmjhk

Charakteristika školy:

Příspěvková organizace
s právní subjektivitou
IČO: 709 764 81 IZO: 600 066 347

EU peníze školám:
logo Rozvoj vzdělávání