Moodle výuka ZŠ Hlávkova Bakaláři ZŠ Hlávkova škola Hlávkova

Mgr. Michal Janský

Mgr. Michal Janský

URL internetové stránky: http://www.zshlavkova.cz

Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí

Loni naši žáci odevzdali k recyklaci 24 televizí, 5 monitorů a 682,00 kg drobného elektra

V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich studentů v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí, žáci sběrem elektronických hraček a drobných elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně životního prostředí. O jednoznačně pozitivních dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování. Ten nám přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a produkci skleníkových plynů CO2. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která se studenty dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 24 televizí, 5 monitorů a 682,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 20,54 MWh elektřiny, 1 266,08 litrů ropy, m3 vody a 0,62 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 4,09 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 17,93 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

Svačiny

Výdej svačin

Svačiny jsou vydávány od pondělí do pátku, v době velké přestávky od 9:40 do 10:00.

Platba stravného

Platba za obědy i svačiny musí být na účet školy připsána do 20 dne předcházejícího měsíce.

č. účtu: 20183 - 782 740 379 / 0800

Cena stravovacího čipu: 115 Kč.

Objednávání stravy

  • Nikdo z žáků, kteří se stravují (obědy / svačiny) není ke stravování přihlášen automaticky!!!
    Pokud má žák dostatek peněz na stravovacím účtu (platby z banky se stahují deně do účtu strávníka) přihlašuje se na svačiny sám na objednávkovém terminálu v jídelně školy, nebo přes internet na www.strava.cz. Pro přihlašování přes internet potřebujete přístupové heslo, které získáte v kanceláři školy.
  • Přihlášení / odhlášení svačin (žák nebo rodič) ob jeden den předem do 14:00, např. na pondělí nejpozději do předchozího čtvrtka.
  • Změny v případě nemoci apod. na tel. čísle 354 526 582 nebo 778 485 394
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS
logo základní školy Hlávkova Aš
Adresa:

Základní škola Aš
Hlávkova 26
Aš 352 01
DS: 3dkmjhk

Charakteristika školy:

Příspěvková organizace
s právní subjektivitou
IČO: 709 764 81 IZO: 600 066 347

EU peníze školám:
logo Rozvoj vzdělávání