Moodle výuka ZŠ HlávkovaBakaláři ZŠ Hlávkovaškola Hlávkova

Informace pro budoucí prvňáčky

Prvňáčkům s předstihem ...
Co bude náš prvňáček potřebovat? Jak se bude ve škole cítit? Jaké pomůcky mám zakoupit? Tyto otázky si klade většina maminek, zejména pokud je jejich dítko prvním školákem v rodině. Proto vám nabízíme pomocnou ruku a připravili jsme pro vás několik informací. Spoustu důležitých věcí se jistě dozvíte na přípravné schůzce, kterou pro rodiče budoucích prvňáčků připravujeme vždy v průběhu měsíce června.

Několik rad pro rodiče prvňáčků ...
Připravit dítěti klidné místo pro přípravu na školu. Každý den provádět kontrolu školní tašky a penálu (ořezané tužky, pastelky mít do zásoby). Pomáhat dítěti v přípravě do školy a ze za-čátku společně ukládat věci do tašky. Rozdělit si přípravu do školy na kratší časové úseky (nepřetěžovat prvňáčka).

Povídat si s dítětem o tom, co ve škole prožilo.
Pohladit a pochválit svého prvňáčka, nestrašit jej školou. Spolu s dítětem prožívat dění ve ško-le a účastnit se akcí pořádaných školou a třídou. Školní věci koupit až po informativní schůzce.

Co by měl umět školák?

  • POZORNOST: Jednou z nejdůležitějších věcí je, aby dítě umělo udržet pozornost alespoň 15 minut.
  • MOTORIKA: Budoucí školák musí mít uvolněnou ruku a z prstů zvládnout udělat takzvanou špetku (tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím), která je zá-kladem pro správné držení tužky. Ani vybarvení obrázku, zapnutí knoflíku nebo za-vázání tkaničky by mu neměly dělat potíže.
  • PLO: Dítě rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat) - řadí zpravidla prvky zleva doprava.
  • SLUCH: Už před nástupem do školy by se děti měly naučit rozeznat první hlásky ve slově. Sluchově rozložit slovo na slabiky (vytleskat slabiky ve slově).
  • ZRAK: Pro budoucího školáka by neměl být problém rozlišit a porovnat podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál), najít jejich společné a rozdílné znaky.
  • ŘEČ: Bez mluvení to ve škole nepůjde, a tak by dítě nemělo mít poruchy řeči (vyslo-vuje správně všechny hlásky), mělo by se umět dorozumět a mělo by mít o mluvení zá-jem.
  • ZRALOST: Tím se rozumí, že se dítě dokáže podřídit autoritě a svá přání je schopno odložit. Dokáže vyčkat, až domluví ostatní, je schopno pracovat ve skupině. Vystu-puje samostatně, zvládne odloučení od rodičů.
  • POHYB: Ještě než si vaše dítě sedne do lavice, mělo by umět hodit a chytit míč, udr-žet rovnováhu a přeskočit překážku.

Každá základní škola má na nováčky jiné požadavky a jiná kritéria, jak zjistit školní zralost. Přesto je výše zmíněný výčet orientačním bodem, jak zralost dítěte zjistit.

Více užitečných rad nabízí doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (dále Desatero pro rodiče). Je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní ško-ly.
www.ceskaskola.cz/2013/01/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho.html

Naposledy změněno: čtvrtek, 18 červen 2020 12:27

Zanechat komentář

zpátky nahoru
logo základní školy Hlávkova Aš
Adresa:

Základní škola Aš
Hlávkova 26
Aš 352 01
DS: 3dkmjhk

Charakteristika školy:

Příspěvková organizace
s právní subjektivitou
IČO: 709 764 81 IZO: 600 066 347

EU peníze školám:
logo Rozvoj vzdělávání