Moodle výuka ZŠ HlávkovaBakaláři ZŠ Hlávkova logo classroomškola Hlávkova

Odborná speciálně pedagogická činnost ve škole

Diagnostická činnost

    Speciálně – pedagogická diagnostika je zaměřená na vyhledávání žáků se speciálním vzdělávacími potřebami (SVP) s využitím vyrovnávacích a podpůrných opatření, na vyhledávání žáků v riziku vzniku SVP. Dochází při ní ke specifikaci hlavních problémů žáka.

Učební styl

    Trénink zaměřený na zvládání základních učebních dovedností, práci s pomůckami apod. Spolupráce je vhodná pro žáky se specifickou poruchou učení (SPU), specifickou poruchou chování (SPCH) a pro žáky ohrožené školním neúspěchem a jejich rodiče.

Reedukace SPU a SPCH

    Péče je organizována především pro žáky, u nichž je diagnostikována dyslexie, dysgrafie, dysortografie, ADHD, pro žáky s neprospěchem, cizince aj. Při individuálních sezeních je hlavním cílem odstranění nebo zmírnění potíží dítěte a zlepšení jeho psychického stavu. Reedukační péče odpovídá individualitě dítěte a typu poruchy.
    Žák za pomoci různých kompenzačních pomůcek, metodických materiálů, PC programů a speciálních metod rozvíjí oblasti, v kterých vykazují oslabení.
    Pro úspěšnou reedukační péči je nezbytné aktivní zapojení ze strany rodiny, dítěte, učitele a dalších odborníků.
Naposledy změněno: středa, 23 říjen 2019 14:23

Zanechat komentář

zpátky nahoru
logo základní školy Hlávkova Aš
Adresa:

Základní škola Aš
Hlávkova 26
Aš 352 01
DS: 3dkmjhk

Charakteristika školy:

Příspěvková organizace
s právní subjektivitou
IČO: 709 764 81 IZO: 600 066 347

EU peníze školám:
logo Rozvoj vzdělávání