6.ročník

Test z dějepisu byl vyhodnocen.

7.ročník

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

Kvůli vnitřní chybě MOODLu není možné zapisovat žáky do původního kurzu DĚJEPISU i PŘÍRODOPISU!!!

Učivo od "Románské kultury v Evropě" najdete v nové složce zde

Učivo ZOOLOGIE najdete v nové složce zde.

Je připraveno cvičení k opakování dvouděložných krytosemenných rostlin.

Test z dějepisu byl vyhodnocen.

8.ročník

Test z dějepisu byl vyhodnocen.

Je připraveno cvičení k opakování soustavy oběhové a dýchací.

9.ročník

Test z dějepisu byl vyhodnocen.

Je připraveno cvičení k opakování hornin.

Zde si můžeš zkoušet stupnici tvrdosti.

Přeskočit: kategorie kurzů