6.ročník

Test z dějepisu byl vyhodnocen.

7.ročník

Je připraveno cvičení k opakování jednoděložných krytosemenných rostlin.

8.ročník

Je připraveno cvičení k opakování absolutismu, osvícenství a průmyslové revoluce.

9.ročník

Je připraveno cvičení k opakování dějin 2. poloviny 19. století.

Zde si můžete zkoušet stupnici tvrdosti.

Přeskočit: kategorie kurzů