6.ročník

Test z přírodopisu byl vyhodnocen.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

Kvůli vnitřní chybě MOODLu není možné zapisovat žáky do původního kurzu DĚJEPISU i PŘÍRODOPISU!!!

Učivo od "Našich plžů" najdete v nové složce zde

Učivo od "Řeckého divadla" najdete v nové složce zde.

Je připraveno cvičení k opakování dějin starověkého Řecka.

Je připraveno cvičení k opakování měkkýšů a kroužkovců.

7.ročník

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

Kvůli vnitřní chybě MOODLu není možné zapisovat žáky do původního kurzu DĚJEPISU i PŘÍRODOPISU!!!

Učivo od "Románské kultury v Evropě" najdete v nové složce zde

Učivo ZOOLOGIE najdete v nové složce zde.

Je připraveno cvičení k opakování dějin počátku vrcholného středověku.

Je připraveno cvičení k opakování obojživelníků a plazů.

8.ročník

Je připraveno cvičení k opakování dějin 1. poloviny 19. století.

Test z přírodopisu byl vyhodnocen.

9.ročník

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

Kvůli vnitřní chybě MOODLu není možné zapisovat žáky do původního kurzu DĚJEPISU i PŘÍRODOPISU!!!

Učivo od tématu "Československo za druhé světové války (národní odboj)" najdete v nové složce zde.

Učivo od tématu "Druhohory" najdete v nové složce zde.

Zde si můžeš zkoušet stupnici tvrdosti.

Je připraveno cvičení k opakování dějin druhé světové války.

Přeskočit: kategorie kurzů