VZHLEDEM K REKONSTRUKCI BUDETE VŠECHNY TESTY AŽ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU PSÁT NA PAPÍŘE!!!

Zde najdete pouze cvičení.

6.ročník

Je připraveno cvičení k opakování dějin starověkého Říma.

Je připraveno cvičení k opakování členovců.

7.ročník

Test z přírodopisu byl vyhodnocen.

Je připraveno cvičení k opakování dějin konce středověku.

Je připraveno cvičení k opakování savců.

8.ročník

Je připraveno cvičení k opakování dějin konec novověku.

9.ročník

Zde si můžeš zkoušet stupnici tvrdosti.

Je připraveno cvičení k opakování dějin od roku 1945 do současnosti.

Přeskočit: kategorie kurzů